Privacyverklaring

Dynamiek in praktijk – Versie van  mei 2018.

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen
Je bezoekt mijn website www.dynamiekinpraktijk.nl voor informatie. Bij nadere interesse meld je je aan voor een coachingssessie of een workshop of om extra informatie op te vragen. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen
Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen zo dicht bij wat ik -onder meer- wil uitstralen met mijn website eenvoudig, laagdrempelig, open, helder en verbindend.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
Uiteraard. Als je je aanmeldt voor een coachingssessie of workshop dan gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een (kennismakings)gesprek aanvraagt via de link naar het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ‘Dynamiek in praktijk’, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres van je computer) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen, om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel coachingstraject of workshop) of anderszins te informeren over het aanbod, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Je gegevens worden alleen en uitsluitend gedeeld met derden als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • Belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens.
  • Websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren.
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Wat gebeurt er terwijl je surft?
Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

Cookies – laat ze voor je werken
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze
Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; de laatste 3 cijfers van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: Voor de gegevens die wij bewaren (voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens) geldt een wettelijke bewaartermijn van 10 jaar. In de tussenliggende periode heb je altijd de gelegenheid gegevens te wijzigen dan wel te (laten) verwijderen. Wil je dat nadat onze samenwerking is afgerond jouw gegevens direct laten verwijderen. Dan wordt dit op verzoek direct gedaan.

Wijzigen, inzien en verwijderen van persoonsgegevens

U heeft de volgende privacyrechten:

Informatie en inzage
U hebt het recht op informatie en inzage van de persoonsgegevens de we van u verwerken.

Rectificatie
U heeft het recht om uw gegevens te wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid
U hebt het recht om ons te vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens niet volledig kunnen verwijderen, omdat we sommige gegevens nog wel moeten verwerken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld administratie of andere wettelijke verplichtingen.

Beperking
Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet)
Het recht van bezwaar houdt in dat je bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw expliciete toestemming, (2) de noodzakelijkheid ervan ten aanzien van de uitvoering van een overeenkomst met u (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan honoreren wij dit altijd. U kunt de verdere ontvangst van (marketing-) e-mails van Dynamiek in Praktijk voorkomen door de te klikken op de afmeldlink in iedere e-mail die u van ons ontvangt. Uw gegevens worden vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden gebruikt. Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan beoordelen wij of wij aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan ons om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, dan staken wij de verwerking van je gegevens.

Overdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen).

Vragen en contact
Als u vragen hebt over onze privacyverklaring of uw gegevens wilt wijzigen, verwijderen of inzien, kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens.