Intervisie

Sámen leren! Van elkaar en met elkaar

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen 6-8 vakgenoten of professionals. Onderwerp van gesprek is een casus over een actuele werksituatie die je zelf inbrengt, vergezeld door een intervisievraag. Het gaat om een korte beschrijving van een situatie waarin jezelf een actieve rol hebt en die je ervaart als een puzzel.

Begeleide intervisie
Binnen de intervisie gaat het dus om inhoudelijke casuïstiek die bestaat uit actuele werksituaties van de intervisieleden. Omdat de kern van intervisie collegiale ondersteuning is, hoort het bespreken van de inhoudelijke casuïstiek bij de intervisieleden. Dat betekent dat ik als intervisor mij níet met de inhoud bezig houd. Wat ik wel doe op inhoud is dat ik de intervisiegroep ‘intervisievaardiger’ maak. Juist omdat een startende intervisiegroep dit doorgaans niet (goed) kan, heb ik als intervisor op dit vlak een grote toegevoegde waarde.

Een belangrijke taak van mij als intervisor ligt op procedureniveau. Hierbij gaat het enerzijds om de procedure bij het opstarten van intervisie, zoals bepalen wat intervisie (niet) is, helpen opstellen van een intervisiecontract, en leren inbrengen van casuïstiek. En anderzijds, daar waar de groep zich als doel stelt zelf intervisie te kunnen gaan doen, het aanreiken en begeleiden van intervisiemethoden. Hierbij is de incidentmethode een veel gebruikte intervisiemethode, maar ook bijvoorbeeld de clinic methode, de hoeden van de Bono, het kernkwadrantenmodel, de Roos van Leary en de Disneymethode zijn zeer bruikbare intervisiemethodieken.

In de praktijk
Wat zo mooi is in de praktijk is dat je samen met je team even afstand neemt van de dagelijkse gang van zaken. Je bespreekt in een veilige omgeving dat wat jou bezig houdt rondom een casus. Stel je werkt in de zorg en je hebt een patiënt of arts waarvan je niet weet hoe je daar goed mee om moet gaan, je krijgt van collega's verschillende adviezen maar het leidt alleen maar tot meer twijfel. Dit kun je inbrengen en dan gaat de groep op een gestructureerde wijze deze vraag onder de loep nemen. Of stel je voor dat je als HR adviseur je afvraagt of je een collega zelf moet begeleiden of dat je iets anders in moet gaan zetten, dat je niet goed weet waar de grens ligt. Ook een mooi vraagstuk om samen naar te kijken. Uiteraard zijn de vraagstukken heel divers en breed. Het voordeel van intervisie is dat je na de bijeenkomst anders tegen jouw vraagstuk aankijkt en handvatten hebt om ermee verder te kunnen.

Dit alles kan met je directe collega's doen maar ook met collega vakgenoten uit je eigen netwerk. Dat laatste vergroot de meerwaarde van intervisie alleen maar omdat je hiermee mensen ontmoet uit hetzelfde werkveld maar vanuit een andere organisatie of bedrijf die misschien nét weer met een andere blik naar een situatie kijken. Zo is er bijvoorbeeld 'Coach Kring Twente', hier komen collega coaches bij elkaar voor o.a. intervisie. Daarnaast wordt er gesproken over werk gerelateerde zaken zoals het ondernemen. Dus vervul je een solitaire functie dan kan het heel fijn zijn om met vakgenoten af en toe samen te komen.

Voor wie?

 • HR adviseurs
 • Managementteam leden
 • Zorgmedewerkers
 • Leidinggevenden
 • Coaches


Wat vraag ik van jou?

 • Inbreng op casuïstiek niveau
 • Vermogen tot zelfreflectie
 • Geloven in de meerwaarde van samen leren


Wat levert het jou en je collega's op?

 • Inzicht in eigen handelen
 • Praktische hulp op je vraagstuk
 • Uitwisseling van technieken tijdens intervisies

Deelnemen?

De intervisies vinden in principe plaats in mijn praktijk maar het kan ook op locatie, de dag en tijd gaan in overleg. Een intervisiebijeenkomst duurt ongeveer 2,5 uur.

Is je interesse gewekt? Neem dan gerust vrijblijvend contact op zodat we samen kunnen bespreken wat de wensen zijn. Mocht je besluiten aan de slag te willen dan schrijf ik aan de hand van de wensen een offerte.