70% van de slachtoffers van huiselijk geweld heeft een betaalde baan

Bijscholen vind ik super belangrijk. Kennis up to date houden en nieuwe dingen leren. De cursus die ik volgde gaat over het signaleren van huiselijk geweld bij werknemers. Ik gebruik de kennis voor mijn werk bij Veilig Thuis maar ook in mijn coachingspraktijk.

Weet je dat ongeveer 70% van de slachtoffers een betaalde baan heeft? Het heeft een enorme impact op slachtoffers, de directe omgeving en de samenleving als geheel. Toch heerst er nog altijd een taboe op en veel slachtoffers durven er niet over te praten. Hierdoor is het vaak onzichtbaar en blijft het zich voortslepen.

Daarom is het van belang dat je als werkgever, leidinggevende maar ook als coach signalen herkent én ze bespreekbaar maakt. Niet makkelijk misschien maar wel noodzakelijk!

Meer weten?
Kijk dan eens op de volgende websites: www.augeo.nl of www.veiligthuis.nl.